top of page

สินค้าและบริการ

เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป ไม่ได้เพียงแต่เสนอผลิตภัณฑ์สินค้าเท่านั้น ทีมของเรายังช่วยท่านสร้างและประกอบสูตรอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ รวมไปถึงยังช่วยท่านแก้ปัญหาข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ของท่านด้วย

สารปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring)

   เซ้นท์ คอทเทจ มี flavor หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

หัวน้ำหอม (Fragrances)

Fragrances แต่ละกลิ่นมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 เซ้นท์ คอทเทจ ได้ทำการคัดสรรกลิ่นหลากชนิดเพื่อสนองความต้องการในทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

สารปรับกลิ่นรส

(Functional Flavor)

กระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่ม และสารอาหารที่เราใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดกลิ่นหรือรสที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น 

เซ้นท์ คอทเทจ มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษารสชาติดั้งเดิมของอาหารและเครื่องดื่มด้วยการปิดกลิ่นหรือรสที่ไม่พึงประสงค์

(off-flavor) และเร่งกลิ่นหรือรสที่สูญเสียไปใน

กระบวนการผลิตให้ดีขึ้น

สารทดแทนน้ำตาล

และสารทดแทนเกลือ

(Sweet Care Systems
and Salt Replacer)

เซ้นท์ คอทเทจ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Sweet Care System เพื่อทดแทนหรือลดการใช้น้ำตาล และมีสารทดแทนเกลือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของลูกค้าได้ 

สารเจือปนอาหารและสารสกัดธรรมชาติ

(Additives and Extracts)

เซ้นท์ คอทเทจ มีผลิตภัณฑ์สารสกัดจากท้องทะเล

และพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน 

บริการ (Services)

เซ้นท์ คอทเทจ ไม่เพียงมีผลิตภัณฑ์เฉพาะให้ท่านเลือกใช้เท่านั้น ทีมของเรายังช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์และสูตรตั้งต้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่าน

bottom of page