สารสกัดธรรมชาติและสารเจือปนอาหาร

(Additives and Extract )

เซ้นท์ คอทเทจ ได้คิดค้นและพัฒนาสารกัดนานาชนิดจากท้องทะเลและพืชสมุนไพร โดยวิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ที่สามารถนำมาผสมให้เกิดความหลากหลายในอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เภสัชภัณฑ์และเครื่องใช้เครื่องสำอาง เป็นต้น

Marine
Botanical
 Specialty
and
Additives