สารสกัดธรรมชาติและสารเจือปนอาหาร

(Additives and Extract )

เซ้นท์ คอทเทจ ได้คิดค้นและพัฒนาสารกัดนานาชนิดจากท้องทะเลและพืชสมุนไพร โดยวิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ที่สามารถนำมาผสมให้เกิดความหลากหลายในอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เภสัชภัณฑ์และเครื่องใช้เครื่องสำอาง เป็นต้น

Marine
Botanical
 Specialty
and
Additives

© 2019 by Scent Cottage Co., Ltd.

  • White Facebook Icon

140/10 หมู่ 12 ซอย กิ่งแก้ว 9/1 ถ. กิ่งแก้ว ต. ราชเทวะ

อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

Tel:  (+66) 2 315 5425-8 

Fax: (+66) 2 750 3695

Line Official