top of page

Masking Steviaเป็นกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น ซึ่งอยู่ในกลุ่ม MAZKING FLAVOR SYSTEM ช่วยปิดรสหวานค้าง และรสเฝื่อนของหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และอาหาร โดยไม่มีผลกระทบต่อกลิ่นรสเดิมของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยเสริมให้กลิ่นรส และรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น สามารถใช้ได้กับเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายชนิด เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เครื่องดื่มเสริมวิตามิน เค้ก ไอศครีมและอาหารปรุงสำเร็จ ทุกชนิด

MAZKING STEVIA SERIES เหมาะสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่ม และอาหารทีใช้หญ้าหวาน เพื่อต้องการกลบรสหวานค้าง และรสเฝื่อน จากหญ้าหวาน และรวมถึงสารให้ความหวานชนิดอื่นๆในผลิตภัณฑ์ด้วย

MAZKING STEVIA SERIES มีทั้งหมด 2 ตัว คือ

MD1 ช่วยกลบรสหวานค้าง, รสเฝื่อนของหญ้าหวานได้มากกว่า 41% และเสริมกลิ่นรส และรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้ มีลักษณะเป็นของเหลว

MC1 ช่วยกลบรสหวานค้าง, รสเฝื่อนของหญ้าหวานได้มากกว่า 48% และช่วยเสริมกลิ่นรส และรสชาติผลิตภัณฑ์ได้ มีลักษณะเป็นผงละเอียด สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ได้ทั้งชนิดผง และชนิดน้ำ

Comentarios


bottom of page