BETTER UP

we can. 

leaf-3070153_960_720.jpg
leaf-3070153_960_720.jpg

บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1993 และก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1996 เริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสารปรุงแต่งกลิ่นและหัวน้ำหอม(Flavor and Fragrance) กว่าทศวรรษด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่น ประกอบกับความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพและการเติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทได้เติบโตและขยายไปสู่กลุ่มสินค้าไปในประเภทอื่นๆ เช่น ส่วนผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สารปิดกลิ่นรสและสารเร่งกลิ่นรส สารสกัดจากธรรมชาติ(พืชและสัตว์ทะเล) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง

ใน ค.ศ. 2005 Scent Cottage ก่อตั้งห้องวิจัยเพื่องานประกันคุณภาพ วิจัยพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คิดสูตรผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ Scent Cottage ยังได้รับการรับรอง ISO 9001:2015, GMP และ Halal

ทั้งนี้ Scent Cottage สัญญาจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยพัฒนาการที่ต่อเนื่องอย่างเต็ม

ความสามารถ ให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของลูกค้าของเรา

Introduction

พันธกิจ

การนำวัตถุดิบที่คัดสรรและพัฒนาอย่างเหมาะสมของเรา ไปเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า โดยทีมบุคลากรที่รักความก้าวหน้า ท้าทายและการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมวัตถุดิบทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล เป็นที่ประทับใจของลูกค้า โดยทีมบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้คุณค่าและประโยชน์

ของทุกภาคส่วน

Certificates

SCC+SE - GMP.jpg
SCC+SE - ISO 9001-2015.jpg
HALAL Certificate ver Eng.jpg
SCC ธรรมาภิบาล 19.jpg

Awards

Screen Shot 2562-02-18 at 15.44.09.png
SME 9.jpg
Screen Shot 2562-02-18 at 15.44.36.png

History

IMG_0108.JPG
เริ่มธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นรสและหัวน้ำหอม

1993

ก่อตั้งบริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด

1996

ขยายงานสู่สำนักงานแห่งใหม่

2001

ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

2003

ขยายธุรกิจสู่กลุ่มวัตถุดิบและ Additives

2005

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

2006

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP
จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและประกันคุณภาพ

2009

ได้รับรางวัล SME ดีเด่นปี 2017

2017

ได้รับรางวัล SME ดีเด่นปี 2018
ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ปี 2018
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

2018

Good Governance Standard 2019 , Certified

 

2019

นโยบายธรรมาภิบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จํากัด และ บริษัท ซีรีน คอร์เนอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่ดีและการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมบริษัท ฯ จึงมีการประกาศวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตขององค์กรและ พนักงาน บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักการและ ตัวอย่างปฏิบัติดังต่อไปนี้

News & Events

2020 Thaifex exhibition thanks.jpg

ขอขอบคุณ ผู้เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex anuga ASIA

 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

บูธที่ 3-B27 

22-26 กันยายน 2020